ระลึกกรรม   ขอขมา   สร้างบุญ (ศีล-ทาน-ภาวนา)   ละบาป   อุทิศบุญ

ระชาสัมพันธ์งาน วันที่ 28 พ.ค. 2559
9.00-12.00 ขอขมากรรม ส่งนายเวร บวชใจ
13.00-16.00 พิธีไหว้ครู เป่ายันต์เกราะเพ็ชร
สอบถามรายละเอียดโทร 089-500-6893, 082-999-2328
 
ถึงทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ค่ะ

     ก่อนอื่นต้องบอก ผู้ที่กำลังชมเว็บไซต์ของ อ.สุภคญาว่าอาจารย์ไม่ได้จะตั้งตนเป็นคนดี คนเก่ง คนวิเศษ เทียบเท่าครูบาอาจารย์ หรือตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์ของใคร ไม่ว่าท่านจะรู้จักอาจารย์จากหนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ หรือมีคนแนะนำมาว่า  อาจารย์สุภคญา ดีอย่างนั้น แม่นตรงอย่างนี้ สามารถเห็นกรรม เบิกบุญ ไล่ผีได้ รู้อดีต รู้ปัจจุบัน อนาคตได้ รักษาโรคกรรมได้   มีวัตถุมงคล  ของขลังของศักดิ์สิทธิ์  ฯลฯ  ก่อนตัดสินใจเชื่อ อาจารย์ฯอยากจะบอกว่าให้มองอาจารย์ฯ  ในแง่มุมของนักปฏิบัติพระกรรมฐาน  และความสามารถทุกอย่างที่ท่านได้ยินมา อาจารย์ฯ ได้จากการปฏิบัติพระกรรมฐานทั้งสิ้น อาจารย์ฯจึงขอยกคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสสอนชาวกาลามะว่าท่านทั้งหลายอย่าเชื่อตามเหตุผลทั้ง 10 ประการ   นั่นก็คือท่านต้องพิสูจน์ด้วยตนเอง และฝากเตือนว่าหากจะเชื่ออะไรให้เชื่ออย่างมีเหตุผล เมื่อเชื่อไม่มีเหตุผลแล้วท่านจะกลายเป็น คนงมงาย ทันที

     อาจารย์ฯมาช่วยเหลือคนเพราะต้องการสนับสนุนคำกล่าวที่ว่า    สิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ว่า การที่มนุษย์จะหมดทุกข์ได้ด้วยการไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก คือการปฏิบัติพระกรรมฐาน รู้ตามความจริง ทำให้บรรเทาทุกข์ได้ และเมื่อรู้ตามความจริงลึกเข้าไปในที่สุดก็สามารถเข้าใจทุกข์จนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ พระกรรมฐานจะสามารถยกระดับจิตใจมนุษย์ให้มีปัญญาได้   แต่ในระหว่างทางของนักปฏิบัติพระกรรมฐาน  จะต้องปรากฏความสามารถต่างๆนั้น  ก็คือบททดสอบหนึ่งของ  นักปฏิบัติพระกรรมฐานในเรื่องของการหลงในฤทธิ์ ลาภ ยศ  สรรเสริญหรือไม่  ซึ่งนักปฏิบัติที่ไม่ผ่านบททดสอบนี้จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก  เพราะฉะนั้นสิ่งที่ อาจารย์ได้ นั้นเป็นเพียงทางผ่าน เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การบอกกรรมให้มนุษย์ แต่การบอกกรรมให้คนรู้และสำนึกในกรรม เพียงเพื่อที่จะสร้างแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเอาจริงเอาจังในการแก้ไขวีถีการดำเนินชีวิต  ละบาป สร้างบุญ (ศีล-ทาน-ภาวนา)  ชักนำท่านเข้าสู่การปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง  จนท่านได้เจริญสติ ปัญญา(ทางศาสนา)  รู้ความจริงตามความเป็นจริงได้เอง    เพราะทุกอย่างท่านต้องทำ  ด้วยตนเอง  เท่านั้นจึงจะเข้าใจและได้ผล ส่วนอาจารย์สุภคญาเป็นเพียง ผู้ชี้แนะแนวทางเดินเล็กๆสายหนึ่ง เพื่อนำพาท่านไปพบกับทางสายเอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น

 

 

 

 

                             

Visitors: 62,242